Informació BASICA sobre Protecció de Dades

Responsable SOM S' ORATGE SL
Finalitat Gestió de comandes i lliuraments dels nostres productes.
Pàgina web informativa.
Gestió de consultes a través de formularis de la pàgina web.
Gestió d'usuaris web.
Comunicacions comercials relacionades amb els nostres serveis.
Legitimació Consentiment exprés de l'interessat.
Execució d'un contracte o aplicació de mesures precontractuals.
Interès legítim per al tractament de dades.
Compliment d'obligacions legals.
Conservació de les dades Les dades es conservaran durant el temps estrictament necessari per complir amb les finalitats recollides; sempre que l'interessat no revoqui el seu consentiment, així com per al compliment de les obligacions legals.
Destinataris Les dades personals recollides a través de la pàgina web no es transferiran a tercers. Sense perjudici d'aquells tercers que prestin serveis a SOM S' ORATGE SL amb la finalitat de gestionar la prestació dels serveis, la relació contractual i / o precontractual amb els interessats o tramitar sol·licituds formulades per aquests.
Drets Accés, rectificació, oposició, supressió (dret a l'oblit), limitació del tractament, portabilitat i de no ser objecte de decisions individualitzades.
Llocs Web Pàgina web principal: https://soratgedemenorca.com.
Perfils en xarxes socials.
Informació addicional Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades en les clàusules annexes que es troben a continuació.

Informació addicional sobre protecció de dades

De conformitat amb el que estableixen els arts. 13 i 14 del REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a el tractament de dades personals ia la lliure circulació d'aquestes dades (en endavant, "RGPD"), i els articles 6 i 11 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i garantia dels drets digitals (en endavant, "LOPDGDD"), pel qual es regula el dret d'informació en la recollida de dades, l'informem dels punts següents.

Qui es El responsable del tractament de les seves dades:

Les dades de caràcter personal que ens ha subministrat a través de la pàgina web i en qualssevol altres comunicacions amb vostè seran objecte de el Registre d'Activitats de Tractament responsabilitat de SOM S' ORATGE SL amb adreça postal a en Finca Alcaidusset, Crta C721 km 5.5 Menorca — 07730 -- Alaior (Espanya) i correu electrònic info@soratgedemenorca.com.

Quina presència té a les xarxes socials?

SOM S' ORATGE SL, compta amb els següents perfils a les principals xarxes socials d'Internet: Facebook, Instagram y Whatsaap.. SOM S' ORATGE SL es reconeix com a responsable del tractament de les dades dels seus usuaris, seguidors, o persones que realitzin comentaris a través de les mateixes. Així mateix, d'acord amb la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic SOM S' ORATGE SL s'exonera de qualsevol tipus de responsabilitat derivada per comentaris dels usuaris i seguidors a les seves xarxes socials. SOM S' ORATGE SL podrà utilitzar els perfils descrits anteriorment per informar els seus usuaris de temes que consideri del seu interès.

Pàgina web

La visita a la pàgina web per part de l'usuari s'ha de fer de forma responsable i de conformitat amb la legalitat vigent i la bona fe. El lloc web proporciona gran diversitat d'informació, serveis i dades. L'usuari assumeix la seva responsabilitat en l'ús correcte de la pàgina web. L'ús de qualsevol dels continguts de la pàgina web amb finalitats que siguin o puguin ser il·lícites queda totalment prohibit, així com la realització de qualsevol acció que causi o pugui causar danys o alteracions de qualsevol tipus no consentides per SOM S' ORATGE SL, a la web o als seus continguts. L'empresa es reserva el dret d'efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al seu web, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats en els seus servidors. Depenent de les finalitats necessitarem tractar unes dades o altres, que en general seran, segons el cas, les següents:

 • La pàgina web és totalment informativa sobre els serveis de SOM S' ORATGE SL.
 • SOM S' ORATGE SL posa a disposició dels usuaris la possibilitat de contactar amb nosaltres a través de formularis de contacte disposats a aquest efecte. La recollida i el tractament automatitzat de dades que es realitza a través del formulari de SOM S' ORATGE SL es recullen amb l'objecte de gestionar la seva sol·licitud.

La pàgina web és totalment informativa sobre els serveis que ofereix SOM S' ORATGE SL. Les dades poden ser tractats per respondre a les sol·licituds d'informació sobre aquests serveis. La recollida i el tractament automatitzat de dades que es realitza a través del formulari de la pàgina web per a sol·licitar contactar amb nosaltres. La pàgina web incorpora components de tercers. Podeu consultar la informació completa d'aquests en l'apartat A què destinataris es comuniquen les teves dades? de la present política de privacitat.

Quines dades personals recopilem?

Les dades personals que l'usuari pot arribar a proporcionar:

 • Dades identificatives: Nom i cognoms
 • Dades de contacte: Número de telèfon i adreça de correu electrònic.
 • Nom d'usuari i contrasenya.
 • Adreça IP, data i hora d'accés als serveis.
 • Dades sobre el dispositiu d'accés.
 • Qualsevol altra informació o dades que decideixis compartir amb nosaltres.

Les dades personals que s'obtinguin a través de qualsevol dels canals de la pàgina web formaran part del Registre d'Activitats i operacions de Tractament (RAT) titularitat de SOM S' ORATGE SL. Aquest s'actualitzarà periòdicament d'acord amb el que estableix el RGPD; SOM S' ORATGE SL ha adoptat totes les mesures de seguretat pertinents en aquest sentit. S'informa l'usuari de la possibilitat de retirar el seu consentiment en el cas que s'hagi atorgat per a alguna finalitat específica, sense que això afecti la licitud del tractament precedent basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades?

El tractament de les teves dades pot fonamentar-se en les següents bases legals:

 • Consentiment exprés per part dels usuaris en la compleció dels formularis per a l'enviament de comunicacions comercials i informació adaptada al perfil de l'usuari.
 • Aplicació de mesures precontractuals per a l'execució de contractes de compravenda.
 • Aplicació de mesures contractuals per a la prestació dels serveis convinguts entre SOM S' ORATGE SL i els seus clients.
 • Interès legítim en relació amb les següents finalitats:

Elaboració de perfils mitjançant la navegació a la pàgina web per part d'un client o usuari registrat a la web, així com de tots aquells usuaris que ens hagin facilitat les dades per a qualsevol altra finalitat. Elaboració de perfils per a l'enviament d'informació sobre promocions, últimes novetats i informació personalitzada adaptada al perfil de l'usuari. L' interès legítim de SOM S' ORATGE SL consisteix a poder garantir que la nostra pàgina web romangui segura, així com ajudar-nos a comprendre les necessitats, expectatives i el nivell de satisfacció dels usuaris i, per tant, millorar els nostres serveis i productes. Totes les accions es realitzen amb la finalitat de millorar el nivell de satisfacció dels usuaris i assegurar una experiència única de navegació i eventual contractació. Compliment d'obligacions legals per a prevenció del frau, col·laboració les amb autoritats públiques i / o eventuals reclamacions de tercers.

Quant de temps conservem les teves dades?

El tractament de les dades amb les finalitats descrites es mantindrà durant el temps necessari per complir amb la finalitat de la seva recollida, així com per al compliment de les obligacions legals que es derivin del tractament de les dades. Sense perjudici que la conservació sigui necessària per a la formulació, l'exercici o la defensa de potencials reclamacions; sempre que ho permetés la legislació aplicable. Les dades relatives a factures es conservaran durant sis anys a partir de l'últim assentament realitzat en els llibres, de conformitat amb el que preveu l'article 30 de Reial Decret de 22 d'agost de 1885, pel qual es publica el Codi de Comerç. A efectes fiscals, els llibres de comptabilitat i altres registres on es puguin contenir dades dels usuaris es conservaran durant 4 anys d'acord amb els articles 66 a 70 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària. SOM S' ORATGE SL, es compromet a cessar el tractament de les dades personals quan hagi finalitzat el termini de conservació, així com bloquejar degudament a les nostres bases de dades.

A què destinataris es comuniquen les teves dades?

En alguns casos, només quan sigui necessari, SOM S' ORATGE SL proporcionarà dades dels usuaris a tercers. No obstant això, mai es vendran les dades a tercers. Els proveïdors de serveis externs (per exemple, proveïdors de pagament o empreses de repartiment) amb els quals SOM S' ORATGE SL treballi poden utilitzar les dades per proporcionar els serveis corresponents, però no faran servir aquesta informació per a fins propis o per cessió a tercers. SOM S' ORATGE SL procura garantir la seguretat de les dades personals quan s'envien fora de l'empresa i s'assegura que els tercers proveïdors de servei respecten la confidencialitat i compten amb les mesures adequades per protegir les dades personals. Aquests tercers tenen l'obligació de garantir que la informació es tracta d'acord amb la normativa de privacitat de dades. En alguns casos, la llei pot exigir que es revelin dades personals a organismes públics o altres parts, només es revelarà estrictament el necessari per al compliment d'aquestes obligacions legals. Les dades personals obtingudes també podran ser compartits amb altres empreses de el grup.

On s'emmagatzemen les dades?

Amb caràcter general, les dades s'emmagatzemen dins de la UE. Les dades que s'enviïn a tercers que no pertanyin a la UE, ens assegurarem que ofereixin un nivell de protecció suficient, ja sigui perquè compten amb Normes Corporatives Vinculants (BCR).

Quins drets et assisteixen i com pots exercir-los?

Pots dirigir les teves comunicacions i exercitar els teus drets mitjançant una petició en el següent correu electrònic: info@soratgedemenorca.com. En virtut del que estableix el RGPD pots sol·licitar:

 • Dret d'accés: pots demanar informació de les dades personals que disposem sobre tu.
 • Dret de rectificació: pots comunicar qualsevol canvi en les teves dades personals.
 • Dret de supressió i a l'oblit: pots sol·licitar l'eliminació previ bloqueig de les dades personals.
 • Dret de limitació al tractament: suposa la restricció del tractament de les dades personals.
 • Dret d'oposició: pots retirar el consentiment del tractament de les dades, oposant-se a que se segueixin tractant.
 • Dret a la portabilitat: en alguns casos, pots demanar una còpia de les dades personals en un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica per a la seva transmissió a un altre responsable.
 • Dret a no ser objecte de decisions individualitzades: pots sol·licitar que no es prenguin decisions que es basin únicament en el tractament automatitzat, incloent l'elaboració de perfils, que produeixi efectes jurídics o afecti significativament a l'interessat.

En alguns casos, es podrà rebutjar la sol·licitud si demanes que s'eliminin dades necessàries per al compliment d'obligacions legals. Així mateix, si tens alguna queixa sobre el tractament de les dades pots presentar una reclamació a l'autoritat de protecció de dades.

Qui és el responsable de l'exactitud i veracitat de les dades facilitades?

L'usuari és l'únic responsable de la veracitat i correcció de les dades incloses, exonerant a SOM S' ORATGE SL de qualsevol responsabilitat al respecte. Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l'exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades. L'usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de registre o subscripció. SOM S' ORATGE SL es reserva el dret de finalitzar els serveis contractats que s'hagués celebrat amb els usuaris, en cas que les dades que hagi facilitat siguin falses, incompletes, inexactes o no estiguin actualitzats. SOM S' ORATGE SL no respon de la veracitat de les informacions que no siguin d'elaboració pròpia i de les que s'indiqui una altra font, de manera que tampoc assumeix cap responsabilitat pel que fa a hipotètics perjudicis que poguessin originar-se per l'ús d'aquesta informació. SOM S' ORATGE SL es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en les seves pàgines web podent inclús limitar o no permetre l'accés a aquesta informació. Es exonera SOM S' ORATGE SL de responsabilitat davant de qualsevol dany o perjudici que pogués sofrir l'usuari com a conseqüència d'errors, defectes o omissions, en la informació facilitada per SOM S' ORATGE SL sempre que procedeixi de fonts alienes a aquesta. Així mateix, l'usuari certifica que és major de 14 anys i que posseeix la capacitat legal necessària per a la prestació del consentiment pel que fa a el tractament de les seves dades de caràcter personal.

Com tractem les dades personals dels menors d'edat?

En principi els nostres serveis no van dirigits específicament als menors d'edat. No obstant això, en el cas que algun d'ells es dirigeixi a menors de catorze anys, de conformitat amb l'article 8 del RGPD i l'article 7 de la LO3 / 2018, de 5 de desembre (LOPDGDD), SOM S' ORATGE SL exigirà el consentiment vàlid, lliure, inequívoc, específic i informat dels seus tutors legals per tractar les dades personals dels menors. En aquest cas, s'exigirà el DNI o una altra forma d'identificació de qui presti el consentiment. En el cas de majors de catorze anys es pot procedir al tractament de les dades amb el consentiment de l'usuari, exceptuant aquells casos en què la Llei exigeixi l'assistència dels titulars de la pàtria potestat o tutela.

Quines mesures de seguretat apliquem per protegir les teves dades personals?

SOM S' ORATGE SL ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les Dades Personals legalment requerits, i procura instal·lar aquells altres mitjans i mesures tècniques addicionals al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les Dades personals facilitades a SOM S' ORATGE SL. SOM S' ORATGE SL no és responsable d'hipotètics danys o perjudicis que es puguin derivar d'interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu d'aquest sistema electrònic, motivades per causes alienes a SOM S' ORATGE SL; de retards o bloquejos en l'ús d'aquest sistema electrònic causats per deficiències o sobrecàrregues de línies telefòniques o sobrecàrregues en el Centre de Processos de Dades, en el sistema d'Internet o en altres sistemes electrònics, així com de danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de SOM S' ORATGE SL. Això no obstant, l'usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

Enllaços a altres llocs web

Al lloc web de SOM S' ORATGE SL pot haver enllaços a altres pàgines web. Al clicar en un d'aquests enllaços i accedir a un lloc web extern, la visita estarà subjecta a la política de privacitat d'aquest lloc web, quedant SOM S' ORATGE SL desvinculada de qualsevol tipus de responsabilitat sobre la seva política de privacitat.

Com utilitzem les cookies?

El lloc web i les Xarxes Socials de SOM S' ORATGE SL utilitzen cookies, als efectes d'optimitzar i personalitzar la navegació per les mateixes. Les cookies són fitxers físics d'informació que s'allotgen en el propi terminal de l'usuari, la informació recollida mitjançant les cookies serveix per facilitar la navegació del l'usuari pel portal i optimitzar l'experiència de navegació. Les dades recopilades mitjançant les galetes poden ser compartits amb els creadors de les mateixes, però en cap cas la informació obtinguda per les mateixes serà associada a dades personals ni a dades que puguin identificar l'usuari. No obstant això, si l'usuari no desitja que s'instal·lin cookies al seu disc dur, té la possibilitat de configurar el navegador de tal manera que impedeixi la instal·lació d'aquests arxius. Per a més informació consulteu la nostra Política de Cokkies.

Política de seguretat interna

Les bretxes de seguretat poden ser causades per treballadors, tercers o errors informàtics. Per això, estem obligats legalment a notificar als interessats si les seves dades personals s'han vist greument afectats en un termini màxim de 72 hores. A més, es notificarà als usuaris tan aviat com es resolgui la bretxa de seguretat.

Pot modificar la política de privacitat?

Aquesta política de privacitat pot modificar-se. Et recomanem que revisis la política de privacitat amb certa periodicitat.

Consentiment de cookies